top of page

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

"การจัดการแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทางทะเล ให้เป็นไปตามความสามารถในการรองรับได้ "

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ตั้งแต่เวลา 8.00 น - 16.30 น

ณโรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

bottom of page