top of page

กิจกรรมแนะนำ

fa8267e0802c035c57875fbee4ce19_920_460_f

ปั่นจักรยาน

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ขี่จักรยานเส้นทางผจญภัย อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก

จักรยานท่องเที่ยว

    จังหวัดพิษณุโลกมีเส้นทางที่ตัดผ่านธรรมชาติอันสวยงามมากมาย เหมาะแก่การท่องเที่ยวโดยจักรยานเสือภูเขา โดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีเส้นทางผจญภัยที่สนุกสนาน ต้องปีนเขา ลงทางดิ่ง ผ่านสภาพป่าหลายหลาก นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเช่าจักรยานที่หน่วยฯ หนองแม่นา อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานพิษณุโลก โทร. 0 5525 2742, 0 5525 2743 โทรสาร 0 5523 1063

44128935_2179763915684276_25729664901437

กางเต็นท์

อุทยานแห่งชาติพุเตย

กางเต็นท์พักผ่อน ชมทะเลหมอกรับลมหนาวไม่ไกลกรุงเทพ จังหวัดสุพรรณบุรี

ช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม

สามารถโทรสอบถาม ได้ที่เบอร์ 035-960240 และ 081-9342240 เวลา 08.30 น.- 16.30 น.

44099141_1910240705733774_37500311269078

กางเต็นท์

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

กางเต็นท์รับลมหนาวอุทยานแห่งชาติ

น้ำหนาว ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - มกราคม

-

fa8267e0802c035c57875fbee4ce19_920_460_f

ปั่นจักรยาน

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง

ขี่จักรยานเส้นทางผจญภัย อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก

จักรยานท่องเที่ยว

    จังหวัดพิษณุโลกมีเส้นทางที่ตัดผ่านธรรมชาติอันสวยงามมากมาย เหมาะแก่การท่องเที่ยวโดยจักรยานเสือภูเขา โดยเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง มีเส้นทางผจญภัยที่สนุกสนาน ต้องปีนเขา ลงทางดิ่ง ผ่านสภาพป่าหลายหลาก นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเช่าจักรยานที่หน่วยฯ หนองแม่นา อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานพิษณุโลก โทร. 0 5525 2742, 0 5525 2743 โทรสาร 0 5523 1063

44128935_2179763915684276_25729664901437

กางเต็นท์

อุทยานแห่งชาติพุเตย

กางเต็นท์พักผ่อน ชมทะเลหมอกรับลมหนาวไม่ไกลกรุงเทพ จังหวัดสุพรรณบุรี

ช่วงเดือน ตุลาคม - ธันวาคม

สามารถโทรสอบถาม ได้ที่เบอร์ 035-960240 และ 081-9342240 เวลา 08.30 น.- 16.30 น.

44099141_1910240705733774_37500311269078

กางเต็นท์

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

กางเต็นท์รับลมหนาวอุทยานแห่งชาติ

น้ำหนาว ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - มกราคม

-

บางส่วนอยู่ระหว่างการพัฒนา

bottom of page